Over de Muziekschool

De Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel (SMS) is medio 1997 opgericht.

De Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel of wel dé Muziekschool biedt een ruim aanbod in voornamelijk individuele lessen van een half uur. Zowel klassieke als lichte muziek lessen worden gegeven door vakbekwame conservatorium geschoolde docenten.  Verder bieden we korte cursussen en door het jaar heen overige activiteiten. Onze lessen vinden plaats in onze eigen ruimte in  De Breehoek (Kulturhus Scherpenzeel).

Doelstellingen van SMS:

  1. het verzorgen van muzieklessen op zoveel mogelijk terreinen van de muziekuitoefening;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstellingen vertalen zich in de volgende missie:

"Het verzorgen van kwalitatief goed muziekonderwijs, waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van (potentiële) afnemers van dit muziekonderwijs"