Taalhuis Scherpenzeel

 

Kom spelen

Welkom op de website van de muziekschool van Scherpenzeel (SMS: Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel).

U leest op deze website alles over het lesaanbod, de docenten, maar ook over praktische zaken als de locatie waar de lessen gegeven worden en andere informatieve zaken. In de linkerkolom vindt u voor de muziekschool belangrijke data.

En wil je een beetje bijblijven, lees dan in ieder geval even de Nieuwsbrief

Kijk rustig rond en als u ergens een vraag over hebt, neem dan contact met ons op.

Doelstellingen van SMS:

  1. het verzorgen van muzieklessen op zoveel mogelijk terreinen van de muziekuitoefening;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstellingen vertalen zich in de volgende missie:

"Het verzorgen van kwalitatief goed muziekonderwijs, waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoeften van (potentiële) afnemers van dit muziekonderwijs"